Content voor Ingelogde Gebruikers

Dit is het privacybeleid van de Slijterij. Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze winkel, website, webwinkel. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. De Slijterij gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.drankvoordeelnederland.nl. De Slijterij raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21-03 2019.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die de Slijterij verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de winkel, website en webwinkel.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De Slijterij gevestigd aan de Leegstraat 7b, 6645 BA te Winssen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens heeft de Slijterij haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld via Lightspeed. In de meldingen is aangegeven welke gegevens de Slijterij verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt, zie het openbare register van Lightspeed.

Inhoudsopgave Privacybeleid

 1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
 2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?
  2.1 Winkelen bij Slijterij Winssen
  2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen
  2.1.2 Camera beveiliging
  2.1.3 Product recall
  2.2 Online diensten van Slijterij Winssen
  2.2.1 Slijterij Winssen Website
  2.2.2 Mijn Slijterij Winssen account

2.2.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak

2.2.2.2 Het maken van een favorieten lijst
2.2.2.3 Het schrijven van reviews en het geven van ratings
2.2.2.4 Online Bestelgeschiedenis

2.2.3 Online bestellen
2.2.3.1 Online bestellen zonder Mijn Slijterij Winssen account
2.2.3.2 Online bestellen met een Mijn Slijterij Winssen account

3. Als je met ons communiceert via social media
4. Maken wij gebruik van cookies?
5. Hoe beveiligen wij je gegevens?
6. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid

In dit privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens de Slijterij van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms kun je voor een bepaalde dienst een de Slijterij account gebruiken. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over de Webshop van de Slijterij vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over de Slijterij account, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.

2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

2.1 Winkelen bij de Slijterij

Onze diensten zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar.
Wij verzoeken je dan ook geen gegevens aan ons te verstrekken indien je jonger bent dan 18 jaar.

Om te kunnen winkelen in de Slijterij heb je geen klantenkaart of enige registratie nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat de Slijterij wel persoonsgegevens van je verwerkt.

2.1.1. Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer je in de winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media, online chat service of per post contact opneemt met de klantenservice, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de Slijterij die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. Eventuele persoonsgegevens die in een gesprek zijn uitgewisseld staan hier ook in. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. De inhoud van het gesprek – en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek hebt verstrekt – bewaren wij na afloop van het gesprek niet langer dan 2 weken , tenzij de aard van de vraag en/of klacht ons noodzaakt om het gesprek langer te bewaren.

2.1.2. Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkel met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

Hoe lang bewaren wij videobeelden? 

Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

2.1.3. Product recall

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken.2.1.4.

2.2 Online diensten van de Slijterij

De Slijterij  biedt een aantal online diensten aan, waaronder: de website van de Slijterij op www.drankvoordeelnederland.nl  en de Webshop die bereikbaar is via de Slijterij Winssen Website.

2.2.1 Slijterij  Website (algemeen)

Wanneer je de Slijterij Website bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door Slijterij Winssen.

Wat houdt dit doel in?

Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de Slijterij Website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat de Slijterij  Website te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van Slijterij.

De gegevens worden ten tweede door Slijterij gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die Slijterij  van jou heeft ontvangen. Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Slijterij gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van Slijterij zelf op de Slijterij Website. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de Slijterij Website. De Slijterij gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Slijterij Website aangenamer te maken worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid [X.P.L.3] van Slijterij Winssen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web pagina’s, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites , jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties en stappen in de bestelflow), en transactie data.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren deze gegevens voor dit doel niet langer dan 1 maand.

2.2.2 Mijn Slijterij account

Je Slijterij account kun je aanmaken via de Website. Wanneer je de Website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je.

Met een Slijterij account kun je gebruik maken van verschillende functionaliteiten zoals het beheren van je gegevens, het maken van een favorietenlijst, het schrijven van reviews en het geven van ratings. Met je Slijterij account kun je verder gemakkelijk online bestellen in de Webshop van de Slijterij  en je voorgaande online aankopen inzien.

2.2.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak

De gegevens die je opgeeft bij je inschrijving worden opgeslagen in je Slijterij account. Deze gegevens kun je centraal inzien en beheren onder “Mijn Account”.

Om je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, je wachtwoord en je geboortedatum. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Dit betekent dat je alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien via drankvoordeelnederland.nl onder “Mijn Slijterij account”. Je kunt deze gegevens daar ook wijzigen of in één keer wissen onder het kopje “Bewerk account”.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het aanmaken van je Slijterij account verwerken wij persoonsgegevens zoals je e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens via ‘Mijn Account’ zelf wijzigen onder het kopje “Bewerk Account”. Als je je gegevens hebt gewijzigd in je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Wil je je gehele account verwijderen, neem dan contact op met de klantenservice.

2.2.2.2 Het maken van een favorieten lijst

Binnen de Webshop kun je producten bewaren op een favorietenlijstje door ze te markeren als favoriet. Hierdoor kun je eenvoudig flessen onthouden en terugzien in je Slijterij account, en daarmee eenvoudig een bestelling plaatsen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hier geen persoonlijke gegevens voor, enkel de producten die jij als favoriet hebt gemarkeerd.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je favorietenlijst zelf beheren via het “Favorieten icoon” (hartje) in de hoofdnavigatie. Als je je favorietenlijst hebt verwijderd uit je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.

2.2.2.3 Het schrijven van reviews en het geven van ratings

Binnen de Website kun je als bezoeker reviews plaatsen of ratings geven op de Product Detail Pagina van een specifiek artikel. De bezoeker kan zelf kiezen onder welke naam hij / zij een review wil plaatsen. Indien de bezoeker geen naam opgeeft in het daarvoor bestemde veld, dan zal de review als anoniem worden geplaatst.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor de opgegeven naam die als “afzender” wordt gekozen bij het plaatsen van de review. Daarnaast slaan wij de geschreven tekst van de geplaatste review op.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Als je de review verwijdert, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases en op de website wordt doorgevoerd.

Waarvoor mogen wij je review gebruiken?

Door je review achter te laten op de website van Slijterij Winssen, geef je de Slijterij toestemming om je review te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties.

Het is niet toegestaan om reviews van de Slijterij Website te kopiëren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen of overzichten van reviews van de Slijterij Website te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder toestemming van Slijterij.

2.2.2.4 Online Bestelgeschiedenis

Binnen de Webshop van drankvoordeelnederland.nl kunnen we je inzicht geven in je eerdere bestellingen. Als je online boodschappen bestelt, tonen we al jouw online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Deze kun je vinden onder ‘Bestelgeschiedenis’ in jouw account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor je laatste online bestellingen, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.3 Online bestellen via drankvoordeelnederland.nl

Online bestellen in de Webshop van Slijterij is mogelijk via de Slijterij Website. Wanneer je de Slijterij Winssen Website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je.

2.2 Online diensten van Slijterij Winssen.

Als je online een bestelling wilt plaatsen, kun je dat doen zonder een account aan te maken of door middel van het aanmaken van een Slijterij Winssen account. Voor het Slijterij Winssen account verwerken we onder meer je inloggegevens.

2.2.3.1 Online bestellen

Via de Webshop van de Slijterij kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen. Het plaatsen van een bestelling kan zonder een account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor online bestellen zonder een account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).
Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling, en het gekozen afleveradres. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “Slijterij Winssen Website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.3.2 Online bestellen met een Slijterij Winssen account

Via de Webshop van Slijterij Winssen kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij de winkel. Het plaatsen van een bestelling kan met een Slijterij Winssen account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor online bestellen met een account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de winkel) en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en het gekozen afleveradres. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “Slijterij Winssen Website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

3. Als je met ons communiceert via social media

3.1 De Slijterij Winssen Website delen via social media

Indien je ervoor kiest de Slijterij Winssen Website te delen via social media, zoals, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Slijterij Winssen en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

3.2. Onze social media pagina’s

Wij zijn actief op Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Hoe wij met je gegevens omgaan, staat beschreven in de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook. Slijterij Winssen raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Slijterij Winssen.

4. Maken wij gebruik van cookies?

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van Slijterij Winssen via www.slijterijwinssen.nl.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Slijterij Winssen gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Het informatie beveiligingsbeleid voor onze systemen en applicaties is gebaseerd op best-practices zoals de Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP) richtlijnen.

7. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Slijterij Winssen over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

Leegstraat 7B

6645 BA Winssen

zoeken

Winkelwagen

Scroll naar boven
×zoeken
Zoeken